Промяна на парадигмата - новаторски метод на отглеждане на ориз

10.05.2013

Промяна на парадигмата - новаторски метод на отглеждане на ориз


Този метод  набира скорост в Индия, тъй като дава възможност  да  се произвеждат по-големи количества. По този начин се дава и шанс на независимото земеделие.
Новият начин на отглеждане на ориз в Индия известен като Система за оризово интензифициране ( System of Rice Intensification (SRI)) намалява  нуждата от използуването на химически торове и спестява  вода, като по този начин преосмисля  традиционните начини на отглеждане.
Производител от северния щат Бихар добива 22,4 тона ориз от 1  хектар земя, използувайки  само оборски тор за наторяване. Това е почти десет пъти повече от средния добив на хектар, постигнат  от индийските фермери. Поддръжниците казват, че методът SRI може да бъде равносилен на аграрна революция, която да катализира  качествена промяна в световното производство на храни. Също така, това е и по-ниско-технологичен начин, без нуждата от генетична модификация.
Процесът, разработен в Мадагаскар през 1980 г., се фокусира върху даването на растенията на  грижи и внимание: фермерите използват органични торове и плевят оризовите полета  на  ръката; на младите оризови растения се  дава повече пространство;  растенията се развиват и порастват  в сухи почви , а не в застояла вода.
Според изследванията, твърдат SRI ентусиасти,  че оризовите растения, отглеждани по този начин са по-силни и с по-стабилна  коренова система от, отглежданите  традиционно, което ги прави по-способни да оцелеят в екстремни климатични условия.
Институт на Световната банка (WBI) е ентусиазиран поддръжник на SRI и отбелязва фактът, че методът е разработен  в 30 страни по целия свят и че в повечето случаи е в  полза, а именно, че SRI управляваните области произвеждат повече ориз и  често с по-високо качество, което означава, че фермерите получават по-добра цена на тон. Друго голяма предимства на SRI е, че разходите за суровини са ограничени, тъй като оризовите култури се нуждаят от  по-малко вода и химически торове.
WBI цитира примера на изпитания в Утар Прадеш в Индия, които произвеждат около два тона повече ориз на хектар, като използват  90% по-малко семена и 50% по-малко вода. Въпреки  това културите се нуждаят от повече грижи от селскостопански работници,  общите производствени разходи са по-ниски.

WBI казва "произвеждането на  повече от по-малко не е мит", добавяйки: "SRI осигурява нови възможности за повишаване на производството на храни, който все  повече се кореспондират на предизвикателствата от нарастването на населението, конкуренцията за вода и климатичните промени".
Но за SRI има и предизвикателства. Според д-р Ерика Стигер , директор на програмите за SRI International Network и Resources Centre в университета Корнел, усилията  да се привлекат повече фермери  към метода биват спъвани от липсата на средства за  подкрепа на земеделските производители по места, особено в отдалечените общности в Африка, Азия и Латинска Америка. В случаите на наличие на средства за  подпомагане на земеделските производители, често се фокусира върху методи, които използват  химически торове и нови сортове семена. Д-р  Стигер също така казва, че с етиката си на ниски вложения , SRI е пряка заплаха за агробизнеса. Също така SRI води към промяна на парадигмата: производители с ограничени ресурси  могат да подобрят производителността използувайки  собствените средства. По нози начин земеделските производители могат да станат по-независими от външни ресурси.


Източник на информация - www.positivenews.org.uk

http://positivenews.org.uk/2013/environment/agriculture/12298/revolutionary-rice-growing-method/