Облачна тераса

05.04.2012

Облачна тераса


Облачната тераса  придобива  формата на ръчно изваяни от телена мрежи облаци , подпряни над  терасата и украсени с 10 000 оригинални Swarovski elements  кристали под формата   на водни капки, отразени огледално в  басейна под тях. Сенчестата  Тераса е едно от най-променяните  пространства в Dumbarton Oaks Gardens . Първоначално терасата е проектирана от Беатрикс Фаранд в началото на 1930-те години като правоъгълна билкова градина граничеща на запад с покрита с глициния беседка , а на изток и на север от жив плет от круши. По-късно е реконструирана  от Рут  Хави през  1950 като саксийна градина, оформена върху партер в стил рококо с  ниски каменни парапети. Пространството може да бъде топло и светло. Инсталацията на caopperot отговаря на тези условия, разширявайки сянката на дървената конструкция над терасата и оживявайки пространството вътре в партера с овален басейн, заобиколен от камъчета.
Проектът е подкрепен от Swarovski elements , които  осигуряват кристалите, използвани за инсталацията.


Място:         Dumbarton Oaks, Washington DC
Клиент:       Dumbarton Oaks Gardens and Museum
Екип:           caoperrot studio с  J.P. Paull (Bodega Architecture)
Програма:   Временна инсталация
Време:         Завършена на 5 април 2012
Материали: Телена мрежа, стоманени подпори, изрязани кристали Swarovskielements, растения, езеро с гладка водна повърхност


Източник на информация: www.caoperrotstudio.com
http://www.caoperrotstudio.com/en/portfolio/dumbartonoaks.html